Variátor

Pokus o jednoduché vysvětlení funkce variátoru u skútra. V následujících tabulkách můžete vidět celý variátorový systém v různých fázích své funkce což by vám mělo usnadnit práci s pochopením celé funkce variátoru a tím pádem také zlepšit vaše výsledky při ladění Vašich upravených strojů.

Diagram 1 ukazuje změnu rychlosti se změnou otáček motoru

Diagram 2 ukazuje změnu točivého momentu se změnou otáček motoru

Oblast A-B v diagramu 1, rychlost je nulová (skútr stojí). Spojka se otvírá teprve při 5300 ot./min. Stroj se dá do pohybu teprve při dosažení těchto otáček, to znamená teprve při těchto otáčkách je odstředivá síla na spojce dostatečná na to, aby roztáhla pružinky a svým obložením se zakousla do spojkového zvonu a stroj rozjela.

Oblast 0-1 v diagramu 2 je jako když máte v autě zařazený neutrál. Oblast B-C v diagramu 1 ukazuje, že motor od 5 300 ot./min. začíná táhnout a od 7 000 ot./min. (bod C) spojka přestane prokluzovat. Variátor je až do této chvíle v základní pozici, tj. závažíčka jsou u středu.

V bodu 2 motor dosáhne maximálního točivého momentu při 7 000 ot./min. Oblast (C-D) Diagram 1. Při maximu otáček je spojka úplně otevřená. Variátor průběžně mění převod od krátkého do dlouhého. Diagram 1 ukazuje že při konstantních otáčkách motoru stoupá rychlost díky posunům závažíček ve variátoru.

Otáčky stoupají až do maxima a skútr dosahuje své maximální rychlosti.

zdroj: scooter-center